Συχνές Ερωτήσεις – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τι είναι το πιστοποιητικό - σχέδιο ΔΕΗ και σε τι χρησιμεύει ;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται από την ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε εγκατάστασης (οικία, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ) η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία αφορά τον έλεγχο της ασφαλούς και καλής λειτουργίας της, από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Μερικές περιπτώσεις όπου ζητείται από τον ΔΕΔΔΗΕ η υποβολή νέας ΥΔΕ (εφόσον έχει λήξει η προηγούμενη) είναι:

 • Αρχική ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή στο λογαριασμό του παρόχου.
 • Ένταξη σε νυχτερινό τιμολόγιο
 • Ένταξη σε κοινωνικό τιμολόγιο
 • Αύξηση ισχύος στην παροχή της εγκατάστασης (Μονοφασικό – Τριφασικό)
 • Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από τον πάροχο (σε περίπτωση λήξης του σχεδίου).

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό - Σχέδιο ΔΕΗ και σε ποιές τιμές κυμαίνεται ;

Το πιστοποιητικό – Σχέδιο ΔΕΗ (από την 1 Νοεμβρίου 2011 και μετά) περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384 ή ΕΛΟΤ HD 60364
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
  Σχέδιο της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
 • Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
 • Ανάλυση της εγκατάστασης.
 • Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Η τιμή για την τα πιστοποιητικά – Σχέδια ΔΕΗ εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης, το μέγεθος των φορτίων της και από τυχόν ελλείψεις σύμφωνα με τον κανονισμό – πρότυπο ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ, στον οποίο υπάγεται (ανάλογα με το έτος κατασκευής), προκειμένου να είναι ασφαλής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία εξατομικευμένη προσφορά.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, προαπαιτούμενα είναι η πλήρης γείωση της εγκατάστασης καθώς και η ύπαρξη ρελέ διαρροής εντός του ηλεκτρολογικού πίνακα, εργασίες που εφόσον απαιτηθούν, δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του Σχεδίου ΔΕΗ .

Κάθε πότε είναι υποχρεωτικό να γίνεται επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 4654/8.10.21), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τον οποίο πρέπει να διενεργεί αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, ο οποίος εκδίδει και τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός των προθεσμιών, η ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ορίζει τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, που ενδεικτικά είναι:

 1. Έως 10 χρόνια για κατοικίες και ανάλογους χώρους.
 2. Έως 5 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας.
 3. Έως 2 χρόνια για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για υπαίθριες εγκαταστάσεις.

Πως μπορώ να πληροφορηθώ πότε λήγει η ΥΔΕ της ηλεκτρικής μου εγκατάστασης;

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, όπου ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερωθεί για το αν πρέπει να επικαιροποιήσει την ΥΔΕ της παροχής του (https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/). Απαιτείται μόνο η πληκτρολόγηση του αριθμού παροχής (τα πρώτα 9 ψηφία), που αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν η εγκατάσταση ενός ακινήτου δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει μία ειδοποίηση και εν συνέχεια προβαίνει σε αποσύνδεση και διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Δείτε περισσότερα εδώ:
https://deddie.gr/Documents2/Asfaleia/Elenxate%20tin%20ilektriki%20egkatastasi%20tou%20spitiou%20sas.pdf

Τι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας Υ.Δ.Ε. (Πιστοποιητικού - Σχεδίου ΔΕΗ);

 • Επίσκεψη στο χώρο της εγκατάστασης και διενέργεια των ελέγχων και μετρήσεων, που απαιτούνται.
 • Εγκατάσταση, εάν δεν υπάρχει ήδη, του ρελέ διαρροής στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα.
 • Προσκόμιση ενός λογαριασμού ρεύματος ή αν γνωρίζετε τον αριθμό παροχής της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Ονοματεπώνυμα του ιδιοκτήτη και του χρήστη του ακινήτου καθώς και του ΑΦΜ/ΔΟΥ του ενός εκ των δύο.

Τι κάνω σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου μου;

Πως πληροφορούμαι αν υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή μου;

Πως μπορώ να προστατέψω τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές μου από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης του δικτύου;