Επικοινωνία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αναλαμβάνουμε  όλες  τις  ηλεκτρολογικές εργασίες και επισκευές  οικιακών συσκευών  στη  περιοχή  Θεσσαλονίκης.