Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών και επαγγελματικών χώρων

post-05

Τηρούμε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, που πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως καθορίζονται από την κρατική νομοθεσία και εξειδικεύονται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ΚΕΗΕ, Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και ποιοτικά ηλεκτρολογικά υλικά, που φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ασφαλείας και καλής λειτουργίας