ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ

 

Χαμηλές Τιμές από   70  !!!

Χαμηλές τιμές από 50  !!!

Ειδικές τιμές όταν απαιτείται και τοποθέτηση ρελέ διαρροής, μαζί με το Πιστοποιητικό - Σχέδιο ΔΕΗ

 

 

 

Εξασφαλιστείτε μέσω ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΗ , κάνοντας άμεσα και εύκολα αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό ή

επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ χωρίς ταλαιπωρία !!

 

Επισκεφτείτε την επιχείρηση ή τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !!

Τηλέφωνο  : 2310 851919
Ευάγγελος : 6980 341196
Χρήστος    : 6977 264404

                                              E-mail       :  info@electric-service.gr