• 1. ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι είναι το πιστοποιητικό - σχέδιο ΔΕΗ και σε τι χρησιμεύει ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται από την ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε εγκατάστασης (οικία, κατάστημα, βιοτεχνία κλπ) η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία αφορά τον έλεγχο της ασφαλούς και καλής λειτουργίας της , από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Μερικές περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή νέου σχεδίου ΔΕΗ είναι οι παρακάτω :

-Αρχική ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

-Αλλαγή ονόματος καταναλωτή στο λογαριασμό της ΔΕΗ 

-Ένταξη σε νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

-Ένταξη σε κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

-Αύξηση ισχύος στην παροχή της ΔΕΗ σε μια εγκατάσταση (Μονοφασικό - Τριφασικό)

-Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ(σε περίπτωση λήξης σχεδίου).

 

 

 • 2. ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό - Σχέδιο ΔΕΗ  και σε ποιές τιμές κυμαίνεται ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗΤο πιστοποιητικό - Σχέδιο ΔΕΗ  (από την 1 Νοεμβρίου 2011 και μετά ) περιλαμβάνει :

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
 • Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
 • Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
 • Ανάλυση της εγκατάστασης.
 • Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Η τιμή για την τα πιστοποιητικά - Σχέδια ΔΕΗ  εξαρτάται  από  το  είδος  της  εγκατάστασης, το μέγεθος των φορτίων της  και  από τυχόν ελλείψεις  σε σχέση με τον κανονισμό ΚΕΗΕ.   Επικοινωνήστε  μαζί μας  για  μία  εξατομικευμένη  προσφορά.

Σύμφωνα  με  τον κανονισμό  ΚΕΗΕ,  προαπαιτούμενα  είναι  η  πλήρης  γείωση  της  εγκατάστασης  καθώς  και  η  ύπαρξη  ρελέ  διαρροής  εντός   του ηλεκτρολογικού πίνακα,  εργασίες που εφόσον απαιτηθούν,  δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του Σχεδίου ΔΕΗ .

 

 • 3. ΕΡΩΤΗΣΗ : Είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους  και αν ναι ποιά είναι τα χρονικά διαστήματα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τον οποίο πρέπει να διενεργεί αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, ο οποίος εκδίδει και τη  σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) ορίζει τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, που ενδεικτικά είναι:

α) κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,

β) κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία,

γ) κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες και

δ) κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους.

 

 • 4. ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι χρειάζεται να προσκομιστεί για την κατάθεση του Πιστοποιητικού - Σχεδίου ΔΕΗ  ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ονόματος του λογαριασμού ρεύματος στον νέο καταναλωτή  ;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Τα έντυπα που χρειάζεται ο καταναλωτής να φέρει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ  ώστε να υπογραφεί καινούργιο συμβόλαιο παροχής ρεύματος είναι τα εξής :
 •  Έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 •  Την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο )
 •  Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας)
 •   Την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου /Σχέδιο ΔΕΗ , αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης (ερώτηση απευθείας στην ΔΕΗ) , σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) .
 • Είναι πιθανό να χρειαστεί και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (έγγραφο Taxisnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

 
       

Τηλέφωνο  : 2310 851919
Ευάγγελος : 6980 341196
Χρήστος    : 6977 264404

                                              E-mail       :  info@electric-service.gr